Skip to main content

Hoewel de band met miljonair Peter Gillis (61) nu verbroken is, lijkt Nicol Kremers (33) allerminst geneigd om zich neer te leggen bij de situatie. Deze bekende figuur uit de realitywereld heeft meerdere aangiften gedaan tegen de schatrijke zakenman. Nu zet Nicol een nieuwe stap door te eisen dat alle afleveringen van de populaire televisieshow ‘Massa is Kassa’, waarin zij voorkomt, van de buis worden gehaald. Deze ontwikkeling werd door het ‘AD’ aan het licht gebracht.

Advocaten

Haar advocaten, Sébas Diekstra en Allon Kijl, handelend in opdracht van Nicol’s management, hebben een sommatie opgesteld en deze naar Talpa en Concept Street gestuurd, de producent van de realityshow. Indien SBS gehoor geeft aan dit verzoek, betekent dat praktisch gezien het verwijderen van bijna alle afleveringen van de show.

Vast gezicht

Sinds de allereerste opnamedag was Nicol Kremers een van de vaste gezichten van de realityshow. Na de breuk met Peter maakt zij geen deel meer uit van het programma.

Nicol heeft onlangs publiekelijk toegegeven dat ze uit pure angst bij Peter bleef tijdens hun relatie. De aangiften die ze tegen hem heeft ingediend, zijn gebaseerd op minstens tien gevallen van mishandeling en bedreiging. Peter wordt in ieder geval voor één van deze feiten vervolgd. De zaak zal in augustus voorkomen.

Gerechterlijke stappen

Haar advocaten benadrukken in de brief dat de criminele handelingen waarover aangifte is gedaan, plaatsvonden tijdens de opnames van het programma. De realityshow is bijna drie jaar op SBS te zien geweest.

De beelden worden tot op de dag van vandaag nog uitgezonden en zijn bovendien online te vinden. Hierdoor wordt Nicol ‘voortdurend en stelselmatig’ geconfronteerd met de ‘gewelddadige gebeurtenissen uit haar verleden’.

Volgens het management wordt Nicol’s privacy op grove wijze geschonden. Ze heeft immers geen toestemming gegeven voor verdere uitzending van de beelden waarin ze voorkomt. Zo is Nicol in het nieuwe seizoen nog te zien door middel van flashbacks.

Als Talpa, de omroep die ‘Massa is Kassa’ op SBS6 uitzendt, niet voldoet aan de eis om alle beelden van Nicol en Peter binnen twee werkdagen offline te halen, overweegt Nicol gerechtelijke stappen te ondernemen. Ze wil dan via de rechter afdwingen dat de beelden niet meer worden uitgezonden en daarnaast wil ze een vergoeding voor immateriële schade van zowel Talpa als de producent van het programma. Talpa heeft aan RTL Boulevard gereageerd: “Wij hebben kennisgenomen van de sommatie aan producent Concept Street en we zullen hier samen met hen serieus naar kijken. Verder willen we hier op dit moment geen commentaar op geven.”

↡ Bekijk hier de video ↡