PRIVACY BELEID

Dit is het Privacybeleid van RUMAG B.V.

RUMAG vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). 

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2020. 

 

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is RUMAG B.V., H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS Amsterdam (KvK: 66382009).

 

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT RUMAG VOOR WELKE DOELEINDEN? 

 

2.1 RUMAG website
Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website bezoekt.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van RUMAG en/of derden om de Website en diensten van RUMAG te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. 

 

RUMAG account

Als RUMAG fan kunt u een RUMAG account aanmaken om daarin uw favoriete quotes en downloads op te slaan. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in een RUMAG account: 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)

 

Webshop account

Klanten van RUMAG moeten een webshop account aanmaken om de bestelling te kunnen plaatsen. Met een RUMAG account heeft u toegang tot uw online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. Wanneer u een webshop account aanmaakt, maakt u automatisch een RUMAG account aan, waarin favoriete quotes en downloads opgeslagen kunnen worden. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bij besteding van minimaal € 60,00 in de RUMAG webshop wordt er automatisch een digitale RUMAG scheurkalender toegevoegd aan uw winkelmand. Wanneer u deze in uw winkelmand laat staan en uw winkelmand afrekent, wordt er automatisch een gratis abonnement afgesloten waarbij u iedere dag een RUMAG quote per e-mail toegestuurd krijgt. Dit abonnement loopt een jaar en kan tussentijds opgezegd worden via een uitschrijflink in de e-mail. 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in een webshop account:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)
 • Facturatieadres 
 • Verzendingsadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Betalingsgegevens

 

2.2 Social media

RUMAG is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram en Pinterest.

Als u RUMAG volgt via sociale media, of communiceert met of over RUMAG via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over RUMAG deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. RUMAG volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

RUMAG kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van RUMAG is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan RUMAG bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over RUMAG worden geplaatst via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium; 
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot RUMAG; 
 • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van RUMAG te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van RUMAG om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw klantdossier indien u contact heeft met onze customer service via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u via sociale media deelneemt aan een winactie van RUMAG, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van u:

 • Naam; 
 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium; 
 • E-mailadres (in het geval een digitale prijs); 
 • Adres (in het geval van een fysieke prijs); 
 • Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen over de winactie en om de prijs naar u op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

In ons Cookie Policy leest u meer over sociale media cookies die wij gebruiken.

 

2.3 Bezoek aan de RUMAG pop-up stores of beurzen

Ten behoeve van RUMAG worden uw aankopen met een pinpas of creditcard in een pop-up store, op beurzen of in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Pay.nl. Bij RUMAG pop-up stores of op beurzen kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals: 

 • Op welke locatie u de betreffende aankoop hebt gedaan;
 • Transactie;
 • Gegevens die verband houden met uw betaalwijze zoals het soort kaart waarmee u betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
 • Betaalwijze;
 • Locatie en tijd;
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas;
 • Bij een online betaling het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer.

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RUMAG om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RUMAG en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan RUMAG steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RUMAG om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

 

2.4 Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de klantenservice van RUMAG, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
 • Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een RUMAG (webshop)account en de orderstatus van uw bestelling.

 

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van RUMAG om haar dienstverlening te verbeteren.

 

2.5 Communicatie van RUMAG

Op de Website en via advertenties op social media kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van RUMAG. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van RUMAG. De grondslag hiervoor is toestemming.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via Privacy Instellingen onderaan de Website.

 

 

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

 

RUMAG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. RUMAG hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

 

RUMAG account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden door ons bewaard zolang uw RUMAG account actief is. 

 

Webshop account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. 

 

Cookies

RUMAG  hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal 26 maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal 26 maanden bewaard.

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft opgegeven voor de RUMAG nieuwsbrief, bewaart RUMAG uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. 

 

Klantenservice

Indien u contact opneemt met de RUMAG klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal 7 jaar  na afhandeling bewaard.

 

Winacties

Gegevens over winacties waar u aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal 6 maanden.

 

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van RUMAG, dan kunt u contact opnemen met RUMAG door een e-mail te sturen naar klantenservice@rumag.nl.

 

 

4. AAN WIE VERSTREKT RUMAG UW GEGEVENS?

 

RUMAG kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor RUMAG en RUMAG draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor RUMAG optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met RUMAG afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van RUMAG.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan RUMAG diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de privacyverklaring op de website van DHLraadplegen. Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met RUMAG. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt RUMAG alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

 

 

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN ANDERE LANDEN?

 

RUMAG kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal RUMAG uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

 

 

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

RUMAG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

 

 

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

 

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van RUMAG worden overgedragen aan een derde partij of kan RUMAG fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. RUMAG zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

 

 

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens RUMAG van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met RUMAG via onze Klantenservice of via klantenservice@rumag.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). RUMAG zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

 

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via klantenservice@rumag.nl. In de e-mails of andere berichten die RUMAG stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

 

Verwijdering

Als u wilt dat RUMAG uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@rumag.nl of via het formulier bij de Klantenservice. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door RUMAG worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

 

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die RUMAG verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door RUMAG, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@rumag.nl.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door RUMAG berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan RUMAG heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@rumag.nl.

 

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door RUMAG, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beheer uw gegevens via uw RUMAG account

U kunt uw gegevens ook zelf bekijken en wijzigingen in uw RUMAG account. Zo kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – uw telefoonnummer en geboortedatum;
 • Uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen;
 • Uw orderhistorie bekijken;
 • Uw favoriete quotes bekijken, toevoegen en verwijderen;
 • Uw verlanglijst bekijken en verwijderen.

 

 

9. WEBSITES VAN DERDEN

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. RUMAG heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door RUMAG zijn verkregen. RUMAG accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

 

10. CONTACT

 

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de RUMAG Klantenservice.