Nederlanders laten dit gigantische bedrag aan statiegeld liggen

blikje water
Nederlanders zijn de afgelopen drie jaar 374 miljoen euro aan statiegeld misgelopen. De doelstellingen voor het inzamelen van lege blikjes en flessen worden nog steeds niet gehaald.

Doelstelling blijkt niet realistisch

Dat blijkt uit cijfers die Verpact, voorheen het Afvalfonds Verpakkingen, bekend heeft gemaakt. Een jaar na de invoering van statiegeld op blikjes, wordt op dit moment ongeveer 65 procent ingeleverd. Het aantal ingeleverde flessen bedroeg 71 procent. Dit is aanzienlijk lager dan de wettelijke doelstelling van 90 procent.

Minder zwerfaval

Het zwerfafval is wel fors gedaald. Het aantal gevonden kleine flesjes daalde over de eerste helft van 2023 ten opzichte van de eerste helft van 2020 met 63 procent. En ook is in 2023 het laagste aantal blikjes aangetroffen sinds zeker acht jaar.
Nederlanders hebben de afgelopen drie jaar bijna 1,15 miljard euro betaald aan statiegeld voor de plastic flessen en blikjes die zij hebben gekocht. Daarvan hebben zij 772 miljoen euro teruggekregen. De rest van het geld is niet uitbetaald, omdat de flessen en blikjes niet bij de juiste inzamelpunten werden ingeleverd.

Verouderde apparaten 

Het huidige inzamelsysteem wordt voor een groot deel gefinancierd met niet uitbetaald statiegeld. Na aftrek van 245 miljoen aan kosten en een reservering van 112 miljoen euro voor flesjes en blikjes die naar verwachting alsnog worden ingeleverd, blijft een bedrag van 99 miljoen euro over. Dat geld wordt geïnvesteerd in nieuwe innamemachines en extra inzamelpunten. Het afgelopen jaar werden in supermarkten meer dan vierhonderd nieuwe innamemachines geplaatst en ruim zeshonderd verouderde apparaten vervangen.
Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Verpact, is tevreden over het aantal blikjes dat het afgelopen jaar werd ingezameld. "Omdat de consument al gewend is aan statiegeld op flesjes is het aantal statiegeldblikjes dat wordt ingeleverd in één jaar snel gestegen. De groei in Nederland gaat sneller dan bij de plastic flesjes en andere Europese landen."
© ANP