Doriana krijgt bijzondere waarschuwing in Big Brother

doriana big brother
Doriana, een nieuwkomer in Big Brother, heeft al een waarschuwing gekregen van Big Brother vanwege een opvallende gewoonte: te vaak in de camera kijken. Dit heeft haar verontrust en voor emoties gezorgd. Hoewel kijkers zich ook zorgen maken over het gedrag van andere kandidaten, lijkt Big Brother streng te zijn als het gaat om in de camera staren.

Waarschuwing Doriana

Nieuwkomer Doriana heeft al vroeg in haar deelname een waarschuwing ontvangen van BB. De reden? Ze staart te vaak in de camera's, wat niet is toegestaan volgens de regels van het huis. Deze waarschuwing heeft Doriana verontrust en terughoudend gemaakt in haar gedrag, omdat ze het als oneerlijk beschouwt. Het lijkt erop dat ze nu extra voorzichtig is om niet in de fout te gaan, hoewel kijkers zich meer zorgen maken over het gedrag van andere deelnemers.

Big Brother gedragsproblemen

Kijkers van het programma hebben ook andere gedragsproblemen opgemerkt bij sommige kandidaten. Er is herhaaldelijk gezien dat deelnemers zich niet serieus houden aan de zendercheck en gewoon doorgaan met fluisteren, wat tegen de regels is. Bovendien zijn er momenten waarop kandidaten rondlopen zonder hun microfoon, hoewel het onduidelijk is of BB hen daar achter de schermen over aanspreekt. Terwijl Doriana zich zorgen maakt over haar eigen waarschuwing, blijven andere gedragsproblemen in het huis onopgelost.

↡ Bekijk hier de video ↡

]