Krijgen leerlingen binnenkort gedragscursus op social media?

mediapact respectvol samenwerken grensoverschrijdend gedrag mediasector
Het initiatief van het Mediapact, gericht op respectvol samenwerken, heeft niet alleen binnen de media-industrie, maar ook daarbuiten grote belangstelling gewekt. Meerdere bedrijven en onderwijsinstellingen tonen interesse in de online cursus die afgelopen week werd gelanceerd. Het Mediapact, een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande spelers in de audiovisuele media, heeft tot doel een cultuur van respect en inclusie te bevorderen in de sector.

Gedragscursus Het Mediapact

Een woordvoerder van het Mediapact heeft verklaard dat verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de e-learning over respectvol gedrag. Deze belangstelling illustreert dat het streven naar een inclusieve en respectvolle cultuur niet beperkt blijft tot de media-industrie. Het Mediapact verwelkomt deze ontwikkeling en is van plan om met alle geïnteresseerde partijen in gesprek te gaan om de cursus op te nemen in hun lesmateriaal en werkpraktijken.

Integratie in onderwijs

Scholen hebben al aangegeven de cursus te willen integreren in hun lesprogramma. Het Mediapact zal daarom nauw samenwerken met deze instellingen om de cursus op een effectieve manier te implementeren. Bovendien heeft het Mediapact de online cursus toegankelijk gemaakt op hun website, waardoor deze voor een breder publiek beschikbaar is.

Doel en bereik van de gedragscursus

De cursus heeft tot doel ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, tegen te gaan binnen de mediawereld. Bekende presentatoren en acteurs zullen als gidsen dienen om praktijkvoorbeelden van dergelijk gedrag te behandelen. Het Mediapact heeft samenwerkingen met grote mediabedrijven zoals NPO, RTL, Talpa, EMG, NEP en De Nederlandse Content Producenten (NCP), die allen hebben toegezegd ervoor te zorgen dat al hun medewerkers de cursus voltooien. Dit engagement vanuit de industrie belooft een significante stap te zijn naar een veiligere en respectvollere werkomgeving voor alle betrokkenen.

Poll