Zomertijd gaat vannacht in: wordt het ooit nog afgeschaft?

schermafbeelding 2024 03 30 om 123602
Komende nacht start de zomertijd: om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet naar 03.00 uur. Dit kan voor veel mensen wennen zijn. Ooit was er sprake van het afschaffen van het klok verzetten, maar tot op heden blijft dit een discussiepunt zonder concrete actie.

Europees Parlement over afschaffing verzetten klok

In 2019 stemde het Europees Parlement na lang overleg in met de afschaffing van het klok verzetten binnen de EU. Lidstaten zouden zelf een standaardtijd moeten bepalen. Echter, tot op heden is er geen overeenstemming bereikt tussen de lidstaten, wat verdere stappen tegenhoudt.

Gezondheidsoverwegingen en energiebesparing

De keuze tussen permanente wintertijd en zomertijd brengt gezondheids- en energiebesparingskwesties met zich mee. Onderzoek toont aan dat permanente wintertijd gunstiger is voor de gezondheid, terwijl zomertijd veiliger kan zijn voor het verkeer. Er wordt echter getwijfeld over de effectiviteit van energiebesparing.

Vooruitzichten 

Deskundigen suggereren dat een systeem zonder klokveranderingen gunstiger is voor de gezondheid. Nederland streeft naar afstemming met buurlanden België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, maar concrete acties blijven voorlopig uit. Het debat over de toekomst van de zomertijd blijft voortduren en zal dus voorlopig niet worden afgeschaft.