Amalia houdt tóch enorm deel toelage: 'Veel uitgaven'

amalia beveiliging 63e65d1164149
Bij aanvang van haar studie aan de Universiteit van Amsterdam in 2021, deed Amalia afstand van haar toelage van ruim 1,8 miljoen euro per jaar. De Prinses heeft echter toch besloten dat ze wel degelijk het grootste deel van dit geld nodig heeft, aangezien haar studie in combinatie met haar functie als Prinses van Oranje toch een hele hoop centen blijken te kosten.

Brief aan Rutte

"Met het verstrijken van de tijd en na verrassende omstandigheden is inmiddels voorzienbaar, dat ik rekening moet houden met personele en materiële uitgaven met het oog op een zelfstandige en onafhankelijke invulling van mijn functie, waaronder een secretariaat en reserveringen voor woon- en werkverblijf", schrijft Amalia in een brief aan Mark Rutte. 

1,5 miljoen per jaar

De Prinses zal vanaf nu alleen nog haar inkomensdeel terugstorten, wat 322.000 euro per jaar betreft. Dat betekent dat ze per 2025 jaarlijks 1,5 miljoen euro zal ontvangen. Niet verkeerd, dus. De onkostenvergoeding is daarmee het grootste deel van de toelage van het koningshuis. Het is bedoeld voor personele en materiële uitgaven. Het zou dan gaan om hofhouding die voor Amalia haar agenda en communicatie verzorgt voor haar functie als Prinses van Oranje, maar ook vervoer via auto’s en vliegtuig. 

Impact

"Met de ‘verrassende omstandigheden’ bedoelt Amalia de dreiging vanuit het criminele circuit waar mee ze te maken heeft”, verduidelijkt royaltyverslaggever Sam Hoevenaar. “Die heeft er onder andere voor gezorgd dat ze een jaar in Madrid heeft moeten wonen. De dreiging heeft impact op haar leven. Daar worden kosten voor gemaakt die ze nu wil gaan betalen vanuit de onkostenvergoeding." Wel is het duidelijk dat de nieuwe smak geld die ze jaarlijks ontvangt niet voor beveiligingskosten zal worden gebruikt. Die komen ter aller tijde voor rekening van het Ministerie van Justitie.

Reactie van Rutte

In een antwoord op de brief van de prinses geeft Rutte aan “begrip en waardering” te hebben voor de “persoonlijke overwegingen” van Amalia. Hij wenst haar verder veel succes bij de voortzetting van haar studie.